Trondheim, Norway Life Group

Destiny Trondheim Norway is a Christian discipleship group where we learn about and build up one another in accordance to the word of God – the Bible. We want to learn and know more about Christ Jesus and become more and more like him!

Our vision is to reach and impact our city. We have the vision to reach everyone no matter who they are and show them the hope, grace, compassion and joy that is in Christ Jesus. Young and old, rich or poor we just want to show everyone the love of Jesus and how to live victoriously in Him.

Senu and Gloria are the leaders of Destiny Trondheim. They are a married couple blessed with two children. As believers they have a passion to see the church grow and invite you to be a part of that!

Location:
KREM MAT OG KAFFEHUS (SIRKUS SHOPPING) Falkenborgvegen 9
7044 Trondheim, Norway

Time:
Every Thursdays at 5pm – 7pm

Contact:
trondheim@destiny-church.com

 

NORWEGIAN

Destiny Trondheim Norway er en kristen disippelgruppe der vi lærer om og bygger opp hverandre i samsvar med Guds ord – Bibelen. Vi vil lære og vite mer om Kristus Jesus og bli mer og mer som ham!

Vår visjon er å nå og påvirke byen vår. Vi har visjonen om å nå alle uansett hvem de er og vise dem håp, nåde, medfølelse og glede som er i Kristus Jesus. Unge og gamle, rike eller fattige ønsker vi bare å vise alle kjærligheten til Jesus og hvordan vi kan seire i ham.

Senu og Gloria er lederne for Destiny Trondheim. De er et ektepar velsignet med to barn. Som troende har de en lidenskap for å se kirken vokse og invitere deg til å være en del av det!

Plassering:
KREM MAT OG KAFFEHUS (SIRKUS SHOPPING) Falkenborgvegen 9
7044 Trondheim, Norway

Tid:
Hver torsdag klokka 17:00 – 19:00

Kontakt:
trondheim@destiny-church.com